Erzsébet Királyné Szálloda

Adatvédelem

Tájékoztatás az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. által üzemeltetett Erzsébet Királyné Szálloda területén elhelyezett elektronikus megfigyelőrendszerről

Tisztelt Vendégünk!

1.Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a 2100 Gödöllő Dózsa György út 2. alatt található, Erzsébet Királyné Szálloda néven üzemelő szállodában, az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. (2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.) elektronikus megfigyelőrendszert működtet. A szálloda elektronikus megfigyelőrendszereit az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. munkatársai kezelik.

2. Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer használatának szabályaira a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Ennek megfelelően, az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása érdekében kerül sor. Mivel az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása adatkezeléssel is jár, az ez irányú tevékenység a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felügyelete alatt áll. 

3. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében belép.

4. Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. általi adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87669/2016

5. A kezelt adatok köre: a vendégek a kamerafelvételeken látszódó arcképmása, és egyéb személyes adatai.

6. Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel.

7. Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

8. Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében az alábbiakban részletezett szervereken tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá. 

9. Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

10. Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. -től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a NAIH-nál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

11. Az Erzsébet Királyné szálloda területén 4 csoportban a következő kamerák működnek:

 

I.Csoport: A fedett vendégparkoló egész területét lefedő 4 db. kültéri kamera. A megfigyelés célja a parkolóban elhelyezett gépkocsik vagyonvédelme.

A rögzített felvételeket 3 munkanapig tárolják. A rögzített felvételek visszanézésére a műszakban lévő recepciós kolléga jogosult, az 5. pontban részletezett jogsértések és események bekövetkezte esetén.

A kamerák elhelyezkedése:

  • 1. a mélygarázs bejárata felé irányuló belső
  • 2. a mélygarázs kijárata felé irányuló belső
  • 3. a parkoló belső terét figyelő
  • 4. a parkoló belső terét figyelő

II.Csoport: A szálloda Relaxációs Sziget jacuzzi területén üzemelő medencét figyelő 1 db kamera. A megfigyelés célja az élet és testi épség védelme, a részlegben előforduló balesetek lehetőségének minimalizálása és annak elősegítése, hogy a részlegben bekövetkező esetleges balesetekre a szálloda személyzete mihamarabb reagálni tudjon. Továbbá, a részlegen található kamerák elhelyezését indokolja a vendégek által a részlegre mind gyakrabban magukkal vitt és gyakran őrizetlenül hagyott nagyobb értékű vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonvédelmi cél is. A kameraképeket a recepción szolgálatban lévő munkatárs figyeli, a rögzített felvételeket a wellness részlegen, lezárt szekrényben lévő szerveren 3 munkanapig tárolják.

A rögzített felvételek visszanézésére a műszakban lévő recepciós kolléga jogosult, az 5. pontban részletezett jogsértések és események bekövetkezte esetén.

III.Csoport: A szálloda külső és belső bejáratait, különböző tereit figyelő 7 db. kamera. A megfigyelés célja elsősorban a szálloda vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a szálloda vendégeinek a szállodába behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a szálloda bejáratainak, bevezető útjainak, recepciójának megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá az életét és testi épséget érintő balesetek megelőzése, és ezek bekövetkezte esetén ezen események rekonstruálása. A kameraképeket a recepción szolgálatban lévő munkatárs figyeli, a rögzített felvételeket a wellness részlegen, lezárt szekrényben lévő szerveren 3 munkanapig tárolják.
A rögzített felvételek visszanézésére a műszakban lévő recepciós kolléga jogosult, az 5. pontban részletezett jogsértések és események bekövetkezte esetén.

A kamerák elhelyezkedése:

        1. a Dózsa György út felöli kapualjra irányuló külső

        2. a Dózsa György útra irányuló külső

        3. a Szabadság tér felöli kapualjra irányuló külső

        4. a Szabadság térre irányuló külső

        5. a recepciós pultra és közvetlenül előtte levő lobbyra irányuló belső                    

        6 a B lépcsőház és a panorámaliftre irányuló belső

        7. a belső udvarra irányuló külső

 

Kelt.: Gödöllő, 2016. április 28.

Foglalás

Legjobb ár garancia

Jobb árat talált egy másik weboldalon?

Kattintson ide!